موفقیت های ما

taj
aparatfacebooktwiterinstagramtelegramwhatsup
(0)
(1)

موفقیت های ما

ما راز موفقیت خود را به شما می گوییم .

با دانستن این راز شما به راحتی می توانید تصمیمات درستی، برای یک انتخاب ، خوب را داشته باشید. و ازبین شرکت های حسابداری که خدمات مختلفی ارائه می دهند، به راحتی یکی را، انتخاب نمایید.

  1. شرکت حسابداری دقیق پردازخبره جنوب ، تنها خدمات خود را منحصر، به قرارداد یک یا چند دوره مالی برای مشتریان خود نمی کند و با ارائه مشاور های به موقع ،همکاری خود را با شما تداوم می بخشد .
  2. این شرکت، پاسخگو ،به کلیه سوال های هئیت مدیره شرکت مشتری در هر لحظه می باشد. 
  3. این شرکت، اشراف کامل به قوانین روز بیمه و مالیات ایران را دارد
  4. این شرکت، با داشتن نیرو های کارآزموده ومتخصص و بکارگیری تجربه های مستند و مستدلی در انجام صحیح و استاندارد حسابداری ، کلیه شرکت ها خدماتی، پیمانکاری، تولیدی، بازرگانی، صنعتی، کشاورزی ودامپروری و...... را دارد.
  5. از امتیازهای این شرکت، کم ترین سطح رد دفاتر در حوزه های مالیاتی را داشته ونیز سابقه خوب دفاع کردن را از اسناد مالی پذیرفته شده مودیان را دارد. و پاسخ گو کلیه سوالات ممیزان و سر مییزان حوزه مالیاتی، شما مشتریان عزیز را دارد.
  6. با اشراف اطلاعاتی قوی بر روی قوانین بیمه، مالیات، سازمان تامین اجتماعی، وزارت کار ونهاد های مرتبط و نیز با اصول نامه نگاری و لایحه نویسی ، برای حمایت از موارد حقوقی و خقیقی شما مشتریان عزیز ،تسلط و آشنایی کامل را دارد.
  7. راز دیگر ما ،اولویت شناسی خوب در امور حسابداری شرکت شماست .
  8. شرکت حسابداری دقیق پرداز خبره جنوب، صاحب تجربه و برنامه عملیاتی، درصنایع گوناگون از نفت تا حوزه خدمات می باشد ونیز مجهز به  سیستم های فناوری اطلاعات برای تنظیم صورت های مالی شما مشتریان عزیز است .
menusearch
daghighpardazjonoub.ir